Ta witryna w ograniczonym stopniu obsługuje Twoją przeglądarkę. Zalecamy przejście na Edge, Chrome, Safari lub Firefox.

PREZENTOWNIK NA DZIEŃ TATY I DARMOWA DOSTAWA Z KODEM BESTDAD TYLKO DO 23/6!

Polityka prywatności

Na podstawie: RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119)

 

 • Zawartość polityki prywatności administratora:
  1. Polityka prywatności administratora zawiera informacje w odniesieniu do:
  1. przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem:  https://bytheray.com/ (zwanej dalej „Stroną”);
  2. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zamówienia w sklepie internetowym, poprzez formularz zamówienia, a także poprzez formularz rejestracyjny w związku z zakładaniem konta w sklepie internetowym;
  3. przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook na fanpage’u pod nazwą by the ray (https://www.facebook.com/bytherayofficial); 
  4. przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Instagram na profilu administratora pod nazwą bytherayofficial (https://www.instagram.com/bytherayofficial/); 
  5. przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie internetowej;
  6. przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej;
  7. przetwarzania danych osobowych subskrybentów newslettera;
  8. w polityce zawarte są także wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
  1. Polityka prywatności administratora zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę, w tym stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

   

 • Administrator danych osobowych:
 •  

  Administratorem danych osobowych jest BTR CONCEPT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polki 1A/20, 02-826 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001068040, NIP: 9512581861, REGON: 526883044.

   

  Z administratorem danych można się kontaktować:

  1. pod adresem poczty elektronicznej: hello@bytheray.com

   

 • Jakie są cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych:
 •  

 • STRONA INTERNETOWA:
 •  

  Działanie Strony 

   

  1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. 
  2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
  3. Na stronie internetowej pod treścią wpisu blogowego można pozostawić komentarz. Formularz pozwalający na opublikowanie komentarza zawiera następujące pola do uzupełnienia: imię, adres e-mail oraz treść komentarza. Jeżeli osoba zamieszcza dane osobowe pozwalające na jej pośrednią lub bezpośrednią identyfikację, także w tym zakresie administrator przetwarza dane osobowe takiej osoby fizycznej. 
  4. Administrator przetwarza także dane osobowe zawarte w zgłoszeniu dot. nielegalnych treści w komentarzach, w związku z realizacją procedury, o której stanowi pkt 15 Regulaminu (KOMENTARZE DSA). 
  5. Ponadto administrator przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu składania zamówienia w sklepie internetowym oraz rejestracji w celu założenia konta w sklepie internetowym na zasadach opisanych w Regulaminie, po uzyskaniu akceptacji osoby fizycznej.
  6. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją zamówienia w sklepie internetowym, rejestracją i utrzymaniem konta w sklepie internetowym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony, a w przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego w celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez czas niezbędny do realizacji zamówienia.
  7. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony poprzez umożliwienie użytkownikom pozostawienia komentarza, a tym samym korzystania z jej funkcjonalności. Dane są przetwarzane do czasu, gdy osoba nie zażąda usunięcia jego danych wraz z komentarzem.
  8. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, dane te są przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
  1. w celu wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego polegającego na przyjęciu zgłoszenia o istnieniu nielegalnych treści, rozpatrzenia zgłoszenia, poinformowania o podjętej decyzji, poinformowania o możliwości wniesienia odwołania od decyzji;
  2. w celu w jakim na podstawie postępowań prowadzonych przed uprawnionymi organami administracji publicznej, w tym także organami ścigania,  w  sprawach dotyczących
   celów lub podstaw przetwarzania danych osobowych,  o  których mowa w pkt 1, administrator zobowiązany zostanie do przetwarzania wskazanych danych osobowych.

  W przypadku lit. a), dane są przechowywane do czasu poinformowania o podjętej decyzji oraz w razie wniesienia odwołania do czasu rozpatrzenia tego odwołania. W przypadku lit. b), dane są przechowywane przez okres trwania takiego obowiązku. 

   

  Reklamacje

   

 • W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamację, w szczególności adres e-mail, imię, nazwisko, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach. 
 • Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.
 •  

  Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

   

 • W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. 
 • Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
 • Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
 •  

  Działania marketingowe i PR administratora

   

  Na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasem nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

   

  Pliki cookies

   

  Strona internetowa korzysta z plików cookies własnych oraz plików cookies podmiotów trzecich.  

 • Pliki Cookies własne:
 •  

  1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba odwiedzająca Stronę). 
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez osoby odwiedzające Stronę w następujących celach:
  1. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy dostępnych na Stronie, w tym formularzy składania zamówienia dostępnych na Stronie, a także formularzy rejestracji w celu założenia konta w sklepie internetowym;
  2. dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
  3. zapamiętywanie produktów, które zostały dodane do koszyka, żeby złożyć zamówienie produktu;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony.
  1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.
  2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
  3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Opera
  4. w przeglądarce Safari
  5. w przeglądarce Microsoft Edge.

   

 • Pliki Cookies podmiotów trzecich:
 •  

  Administrator korzysta z zewnętrznych narzędzi, które wykorzystują pliki cookies, takich jak

  Google Analytics (Google Analytics 4), Google Ads, Hotjar, Meta Pixel, Mailchimp, a także ze strony internetowej może nastąpić przekierowanie na serwisy społecznościowe: Facebook, Instagram. 

   

  Google Analytics (Google Analytics 4)

   

  Google Analytics jest zewnętrznym narzędziem analitycznym dostarczanym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Narzędzie Google Analytics pozwala właścicielom stron internetowych i aplikacji, poznać zasady korzystania z tych stron www i aplikacji przez użytkowników.

  Narzędzie może używać zestawu plików cookies w celu zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny. Gromadzone dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników. Głównym rodzajem plików cookie używanych przez Google Analytics jest „_ga”.

  Oprócz raportowania statystyk użytkowania strony dane zbierane przez Google Analytics mogą również ułatwiać, razem z niektórymi opisanymi wyżej plikami cookies, wyświetlanie bardziej trafnych reklam w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

  Informacje wskazane powyżej, pochodzą ze strony www: 

  https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

  Okres przechowywania danych o użytkownikach i zdarzeniach powiązanych z plikami cookies, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami wyświetlania reklam wynosi 12 miesięcy.

  Następnie, po zakończeniu okresu przechowywania dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

  Firma Google uzyskała certyfikat ISO 27001 obejmujący systemy, aplikacje, personel, technologie, procesy i centra danych obsługujące różne usługi Google, w tym Google Analytics.

  Wszelkie pozostałe informacje związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych, można znaleźć pod adresem:

   https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008  

   

  Google Analytics 4 (GA4), czyli nowa wersja Analytics:

  • zbiera dane o witrynie i aplikacji, aby umożliwiać lepsze poznawanie ścieżki klienta;
  • używa danych opartych na zdarzeniach, a nie na sesjach;
  • zawiera ustawienia prywatności, np. pomiar bez użycia plików cookie, oraz modelowanie zachowań i konwersji;
  • obejmuje funkcje prognostyczne, które podpowiadają zalecane działania bez użycia skomplikowanych modeli;
  • integruje się bezpośrednio z platformami medialnymi, aby pomagać w zachęcaniu użytkowników do działania w witrynie lub aplikacji.

  Standardowe usługi Universal Analytics przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. Raporty Universal Analytics będą dostępne jeszcze przez pewien czas po 1 lipca 2023 r. Nowe dane będą jednak trafiać tylko do usług Google Analytics 4.

  Pełna informacja o usłudze GA4, dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=pl.

   

  Google Ads

  Google Ads jest zewnętrznym narzędziem reklamowym przeznaczonym do promowania produktów i usług w wyszukiwarce Google, w serwisie YouTube i na innych stronach. Za jego obsługę odpowiada Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Korzystając z tego narzędzia w zakresie działań reklamowych, administrator opiera się na jego prawnie uzasadnionym interesie tj. na marketingu własnych produktów.  

  Google Ads wyświetla reklamy, gdy użytkownicy szukają w Internecie produktów administratora. Dzięki wykorzystaniu inteligentnej technologii Google Ads ułatwia docieranie do potencjalnych klientów w chwili, gdy są gotowi do wykonania działania.

   

  Funkcje Google Ads, takie jak remarketing czy kierowanie na listę klientów, umożliwiają tworzenie i przesyłanie list odbiorców wykorzystywanych do kierowania reklam w mediach Google i na stronach zewnętrznych.

   

  Korzystanie z narzędzia Google Ads nie prowadzi do gromadzenia danych użytkowników, które pozwoliłby na ich identyfikację. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że Google może dokonywać takiego zestawienia danych, które prowadzi do nadania im charakteru danych osobowych. Powyższe pozostaje jednak poza zakresem odpowiedzialności administratora, a wynika z realizacji tych działań przez Google (umowa zawarta z użytkownikiem usług Google). 

   

  Zarządzanie ustawieniami reklam jest możliwe bezpośrednio na stronie Google, gdy osoba nie chce otrzymywać personalizowanych reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.

   

  Wszelkie pozostałe informacje związane z kontrolowaniem informacji gromadzonych przez Google w witrynach i aplikacjach, można znaleźć pod adresem: 

  https://policies.google.com/technologies/partner-sites

   

  Hotjar

   

  Hotjar jest narzędziem dostarczanym przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Funkcją tego narzędzia jest dążenie do zrozumienia potrzeb użytkowników i optymalizacji strony internetowej przy uwzględnieniu ich doświadczeń w trakcie korzystania ze strony. 

   

  Jakie informacje uzyskuje administrator przy użyciu narzędzia Hotjar? 

  M.in. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika, odwiedzanych podstron, czasu spędzonego przez użytkownika w serwisie i poszczególnych podstronach.

   

  Wszystkie istotne informacje w zakresie plików cookies oraz przestrzegania przez Hotjar Ltd prywatności, można znaleźć pod adresem:

   

   

  Meta Pixel (Facebook i Instagram)

  Meta Pixel jest narzędziem marketingowym dostarczanym przez Meta Platforms Inc., One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA. Na obszarze Europy działa Meta Platforms Ireland Limited 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, 462129 Dublin, IRELAND. 

   

  Narzędzie Meta Pixel pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.

  Jakie zastosowanie ma ww. narzędzie?

  1. Emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców.
  2. Zwiększenie sprzedaży.
  3. Pomiar wyników reklam.

  Strona internetowa została skonfigurowana z pikselem Meta, dlatego to narzędzie uruchomi się za każdym razem, kiedy ktoś podejmie działanie w witrynie administratora. Przykłady działań obejmują np. odwiedzenie kolejnych podstron. Piksel gromadzi te działania (inaczej zdarzenia). Dzięki temu, można zobaczyć działania podejmowane przez użytkowników strony www oraz skorzystać z opcji umożliwiających ponowne dotarcie do nich dzięki przyszłym reklamom.

  Informacje wskazane powyżej, pochodzą ze strony www: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

  Informacje (w tym informacje o odwiedzanych witrynach, oglądanych reklamach) mogą być wykorzystywane do tego, by pomagać reklamodawcom i innym partnerom w mierzeniu skuteczności i dystrybucji ich reklam i usług oraz w poznaniu typów osób, które korzystają z ich usług oraz sposobu, w jaki użytkownicy odwiedzają ich witryny, czy korzystają z ich aplikacji i usług. Jeżeli serwis będzie chciał powiązać te dane z innymi informacjami dotyczącymi użytkownika portalu, informujemy, że są to działania, na które jako administrator danych osobowych wyłącznie na naszym fanpage’u, nie mamy rzeczywistego wpływu.

  Wszelkie informacje w tym zakresie, dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/policy/cookies/ 

  MailChimp

   

  Administrator do automatyzacji obsługi mailingu w ramach usługi newslettera korzysta z narzędzi dostarczanych przez MailChimp, który jest własnością i jest zarządzany przez The Rocket Science Group LLC z siedzibą: Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA.

   

  W zakresie realizacji usługi newslettera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych subskrybentów newslettera, znajdują się w dalszej części Polityki. W tym miejscu administrator przedstawia informacje związane z plikami cookies w zakresie integracji z programem MailChimp, które są dostępne pod adresem:

   

  • Pełna informacja dot. prywatności i bezpieczeństwa danych dostępna jest pod adresem:

  https://mailchimp.com/legal/privacy/

   

  • Informacja o wykorzystywanych plikach cookies dostępna jest pod adresem:

  https://mailchimp.com/legal/cookies/ 

   

  Narzędzia społecznościowe

  Na stronie internetowej po kliknięciu przez użytkownika w ikonę odpowiedniego portalu społecznościowego, może nastąpić przekierowanie do: Facebook oraz Instagram, co oznacza, że w przeglądarce użytkownika zostanie nawiązane połączenie z tym serwisem. Informacje, które uzyskuje serwis, gdy osoba nie jest do niego zalogowana lub nie posiada na nim konta to: wyświetlenie strony internetowej w jej przeglądarce oraz jej adres IP. Informacje takie są przesyłane i przechowywane na serwerze właściciela danego serwisu. W przypadku zalogowania do odpowiedniego serwisu, zbierane i przetwarzane są dane osobowe na zasadach opisanych w Politykach Prywatności tych serwisów.

  Kwestie związane z ochroną prywatności zostały uregulowane w poszczególnych serwisach społecznościowych:

 • FANPAGE NA FACEBOOKU:
 •  

  Prowadzenie fanpage

   

 • Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:
 • polubieniu fanpage’a,
 • aktywności na fanpage’u,
 • treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.
  1. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług.  Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

   

 • W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. 
 • Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
 • Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
 •  

  Działania marketingowe i PR administratora

   

  1. Na fanpage’u administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach, usługach lub eventach, które organizuje lub w których bierze udział.
  2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na własnych działaniach marketingowych. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, którzy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasem nawet tego oczekują, w szczególności ze względu na specyfikę działania Facebooka.

   

 • PROFIL FIRMOWY NA INSTAGRAMIE:
 •  

  Prowadzenie profilu

   

 • Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z jego profilu firmowego na Instagramie. Administrator posiada informacje o:
 • osobach obserwujących jego profil,
 • polubieniach,
 • wyświetleniach na Instagram stories,
 • aktywności użytkowników,
 • treści komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.
  1. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług.

   

  Realizacja kontaktu z użytkownikami 

   

 • W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem, administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem wiadomości wysyłanych przez Instagram, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na serwisie Instagram, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez administratora w innych miejscach niż Instagram.
 • Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
 • Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu profilu administratora, po czym administrator nie będzie mógł już dłużej zrealizować dostępu do tych danych. 
 •  

  Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

   

 • W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. 
 • Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
 • Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
 •  

  Działania marketingowe i PR administratora

   

  1. Na profilu Instagram, administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach, usługach lub eventach, które organizuje lub w których bierze udział.
  2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na własnych działaniach marketingowych. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, którzy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasem nawet tego oczekują, w szczególności ze względu na specyfikę działania Instagrama. • FORMULARZ KONTAKTOWY ONLINE: 
 •  

  1. Dane osobowe jak: imię, adres e-mail oraz treść wiadomości są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesyłania informacji marketingowych o wybranych usługach oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora.
  2. Dane te będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail.

   

  Dochodzenie roszczeń

   

 • W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym online do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. 
 • Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
 •  

  Statystyki korzystania z usług

   

  1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z formularza kontaktowego online i w tym celu korzysta z informacji statystycznych dostarczanych przez pliki cookies lub inne podobne technologie. 
  2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. 
  3. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników. • KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA (E-MAIL):
 •  

  1. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
  1. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
  2. dokumentowania ustaleń dokonywanych z osobami kontaktującymi się przez e-mail;
  3. przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej;
  4. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  1. Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń, zgodnie z kodeksem cywilnym.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:
  1. prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;
  2. dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dot. usług lub produktów, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
  3. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   

 • NEWSLETTER:
 •  

  1. Administrator przetwarza adresy e-mail subskrybentów newslettera w celu realizacji zamówionej usługi newslettera, świadczonej drogą elektroniczną. Administrator przetwarza dane:
  1. imię,
  2. podany adres e-mail,
  3. datę przystąpienia do subskrypcji,
  4. informacje o wysyłce newsletterów.
  1. Ponadto administrator przetwarza adresy e-mail podane do świadczenia usługi newslettera również do realizacji usługi zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
  2. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi newslettera. Natomiast zgoda na otrzymywanie wiadomości w celu realizacji usługi newslettera oraz na informowanie o promocjach i ofertach, jest wyrażana na podstawie art. 10 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Reklamacje

   

  1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe subskrybentów składających reklamacje, w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez subskrybentów z usługi newsletter, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
  2. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez rok po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.

   

  Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

   

  1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień niniejszej Polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych subskrybentów do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem subskrybenta, który zazwyczaj wynosi 3 lata, ale w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
  2. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności subskrybenta. • Odbiorcy danych użytkowników:
 •  

  1. Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi poczty elektronicznej, księgowości, usług doradczych i prawnych.
  2. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Natomiast pozostałych informacji administrator nie ujawnia innym podmiotom. 
  3. W zakresie profilu na Instagramie, w związku ze specyfiką tego serwisu, informacje o osobach obserwujących profil, o polubieniach, wyświetleniach na stories, a także treści komentarzy i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Natomiast pozostałych informacji administrator nie ujawnia innym podmiotom. 

   

 • Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich:
 •  

  Dane osobowe będą przetwarzane w państwach trzecich tylko w niezbędnym zakresie w celu realizacji usług Administratora oraz nastąpi to z zachowaniem określonych środków (tj. na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydanej przez Komisję UE lub na podstawie stosownych gwarancji, art. 44 i nast. RODO).

   

 • Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:
 •  

 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 • do informacji o przetwarzaniu danych – administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych osobowych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych osobowych (po zakończeniu okresu przechowywania);
 • prawo do uzyskania kopii danych – administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie kopię danych osobowych, które jej dotyczą;
 • prawo do sprostowania danych – administrator usuwa na żądanie ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je, jeśli nie są kompletne;
 • prawo do usunięcia danych – administrator na żądanie usuwa albo anonimizuje dane osobowe, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – administrator na żądanie zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które osoba, które dane są przetwarzane wyraziła zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętym okres przechowywania danych osobowych lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator na żądanie wydaje dane osobowe dostarczone przez osobę, której dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych osobowych przez komputer;
 • prawo sprzeciwu (w tym w celach marketingowych) – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • prawo wycofania zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
  1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

   

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 •  

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

   

 • Zmiana polityki prywatności:
 •  

  1. Polityka prywatności może być uzupełniona lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie administratora. 
  2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
  3. Data publikacji: 22.04.2024. 

  Koszyk

  Gratulacje! Twoje zamówienie kwalifikuje się do darmowej wysyłki Dodaj do koszyka produkty za 499 zł i odbierz darmową dostawę.
  Nie można już kupić więcej produktów

  Twój koszyk jest pusty